תקנון אימוני כושר_2

איזה כיף שהצטרפת אלינו !
אנחנו מצרפים כאן תקנון כדי שלא יהיו הפתעות בהמשך הדרך המשותפת שלנו:

סוגי המנויים והעלויות:

עלות אימון ניסיון: 50 ש"ח. יחוייב לפני מועד ההגעה לאימון הראשון כדי לשמור מקום בקבוצה. 

במידה ובסיום אימון הניסון תרצו להמשיך להתאמן איתנו, העלות תקוזז ממחיר ההמשך.

מעל 24 שעות לאחר האימון, העלות לא תקוזז מההמשך.

עלות חודש אימונים בודד מסלול מלא- פעמיים בשבוע: 275 ש"ח לחודש. 

עלות חודש אימונים בודד מסלול חלקי- פעם בשבוע: 225 ש"ח לחודש.

בהתחייבות תשלום בהו"ק העלות תהיה:

מסלול אימונים מלא- 225 ש"ח לחודש

מסלול אימונים חלקי -175 ש"ח לחודש

*בעת ההרשמה ישנה התחייבות לחודשיים הראשונים בעלות של 195 ש"ח לחודש, החל מהחודש השלישי המנוי ללא התחייבות ובהתאם לתנאים הרשומים מטה.

הקפאות וביטולים:

ביטולים:

כל ביטול ייעשה בהודעה בכתב לוואטסאפ למאמן המלווה 30 ימי עסקים לפני החיוב הקרוב. החל מהחודש השלישי להשתתפות.

אימון ניסיון:  

ניתן לדחות את האימון לפני תחילתו עד 14 ימים קלנדריים מהאימון שנקבע לראשונה, לא ניתן לקבל זיכוי עבור אי הגעה. 

חודש אימונים בודד (תשלום כל חודש בחודשו):

ההתחייבות היא לכל חודש בחודשו, ולא ניתן לקבל זיכוי יחסי באמצע החודש.

הקפאות:

הקפאה דינה כביטול.

הזזת אימונים במקרה הצורך

במידה ולא יתקיים אימון ביום ובשעה הרגילים, או במידה ומזג האוויר גשום, אנחנו מחוייבים להחזיר לכם אימון, בין אם זה קיום של אימון ביום אחר במהלך השבוע או דרך תוכנת ZOOM, 

בכל מקרה אנחנו תמיד משתדלים לקיים את האימונים כסדרם, ולכן אם קרה שצוות הסניף נאלץ להזיז אימון – אנחנו מצפים מכם להגיע לאימון שנקבע.

אישור רפואי:

האימונים מותנים במילוי שאלון רפואי וחתימה על הצהרת בריאות או המצאת אישור רפואי מתאים. האחריות המלאה להמצאת האישור הרפואי חלה על המתאמן עצמו. בהעדר הצהרת בריאות או אישור רפואי מתאים, לא יתאפשר למתאמן להתאמן בסניף, זאת מבלי לגרוע מחובתו להמשיך ולשלם תמורת המנוי שרכש.

כמו כן, במידה וחל שינוי במצב הרפואי של המתאמן, עליו להודיע על כך מיידית למאמן המלווה. 

במידה וקיימות הגבלות מסוימות מבחינה רפואית, על כל מתאמן לעדכן את המאמן המלווה לידיעתו,

ובכל אימון לעדכן את המאמן בפועל בכל תחנה, על מנת שנוכל להחליף לכם תרגילים במידת הצורך. 

לבוש בזמן הפעילות:

לאימונים מגיעים עם בגדי ספורט, בקבוק מים ונעליים סגורות.

במידה ותגיעו ללא נעליים סגורות לאימון לא תוכלו להשתתף, ותצטרכו לחזור באותו האימון הביתה, אז בבקשה הימנעו מאי נוחות. 

כמובן להגיע עם בגדים הולמים, כדי לכבד את החברים שמתאמנים איתכם.

עוד דברים שחשוב לנו שתדעו:

יכול להיות שמידי פעם אנחנו נעדכן את התקנון. 

את התקנון הזה אתם מקבלים בהודעת הרישום עם כל פרטי ההגעה, וברגע שקיבלתם את ההודעה הזו קריאת התקנון היא על אחריותכם, שליחת ההודעה ובה הקישור לתקנון זה מעידה על כך שקראתם בו. 

התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד.

דילוג לתוכן