סימולציות

סימולציה של פגישה אישית מלאה​

איך לבצע פגישה אישית מקצועית.

צולם: יוני 2018

הצגת חוברת לקוח חדשה

איך להציג את החוברת החדשה בזמן פגישה אישית.

צולם: נובמבר 2018