לינקים לשימוש אישי

סרטון אימונים: http://fitkisrael.co.il/1904-2/

3 המיתוסים: http://fitkisrael.co.il/1908-2/

סרטון גיוס: http://fitkisrael.co.il/1923-2/

משימה 1- חלק א׳- לשלוח בתחילת התוכנית: http://fitkisrael.co.il/1505-2/

משימה 1- חלק ב׳- לשלוח אחרי יומיים מתחילת התוכנית: http://fitkisrael.co.il/1507-2/

איך להתמודד עם אכילה רגשית: http://fitkisrael.co.il/1503-2/

משימה 5 - הקטנת הארוחות: http://fitkisrael.co.il/1501-2/